Την Πέμπτη, 21.03 οι μαθητές της Α’, Β’ & Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη προκειμένου να συμμετέχουν σε μια γνωριμία με διαφορετικούς τόπους από αυτόν που κατοικούν μέσα από τη λογοτεχνία. Η δράση είναι βασισμένη στη θεματική του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) με τίτλο «Λογοτεχνικοί τόποι». Τι σημαίνει «λογοτεχνικός τόπος»; Ο τρόπος που αναδεικνύονται οι τόποι, πραγματικοί ή φανταστικοί, μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα και στις ιστορίες, μέσα από τις λέξεις ή μέσα από τις εικόνες διαφέρουν από τον τρόπο που προσλαμβάνουμε την εικόνα ενός τόπου στον οποίο βρισκόμαστε ή βλέπουμε σε μια φωτογραφία. Ένας τόπος ισοδυναμεί με ένα βιβλίο και έτσι κάπως πλεκεται ένα παιχνίδι ανακάλυψηςπραγματικών και φανταστικών τόπων.