Το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος

θα παραμείνει κλειστό

από την Μ. Πέμπτη 13.04.2022 έως

και τη Δευτέρα του Πάσχα 17.04.2022.

Η Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο

θα λειτουργήσουν και πάλι την Τρίτη 18.04.2022.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!