Το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος

θα παραμείνει κλειστό

από την Μ. Πέμπτη 21.04.2022 έως

και τη Δευτέρα του Πάσχα 25.04.2022.

Η Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο

θα λειτουργήσουν και πάλι την Τρίτη 26.04.2022.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!