Την Παρασκευή, 29.03 οι μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη προκειμένου να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα με θέμα ένα αλλιώτικο παιχνίδι θησαυρού. Η δράση είναι βασισμένη στη θεματική του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) με τίτλο «Λογοτεχνικοί τόποι». Τι σημαίνει «λογοτεχνικός τόπος»; Ο τρόπος που αναδεικνύονται οι τόποι, πραγματικοί
ή φανταστικοί, μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα και στις ιστορίες, μέσα από τις λέξεις ή μέσα από τις εικόνες διαφέρουν από τον τρόπο που προσλαμβάνουμε την εικόνα ενός τόπου στον οποίο βρισκόμαστε ή βλέπουμε σε μια φωτογραφία. Ένας τόπος ισοδυναμεί με ένα βιβλίο και έτσι κάπως πλεκεται ένα παιχνίδι ανακάλυψης πραγματικών και φανταστικών τόπων.