Την Πέμπτη, 21.02 οι μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη προκειμένου να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα με θέμα ένα αλλιώτικο παιχνίδι θησαυρού. Η δράση είναι βασισμένη στη θεματική του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) με τίτλο “Λογοτεχνικοί τόποι”. Τι σημαίνει «λογοτεχνικός τόπος»; Ο τρόπος που αναδεικνύονται οι τόποι, πραγματικοί
ή φανταστικοί, μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα και στις ιστορίες, μέσα από τις λέξεις ή μέσα από τις εικόνες διαφέρουν από τον τρόπο που προσλαμβάνουμε την εικόνα ενός τόπου στον οποίο βρισκόμαστε ή βλέπουμε σε μια φωτογραφία. Ένας τόπος ισοδυναμεί με ένα βιβλίο και έτσι κάπως πλεκεται ένα παιχνίδι ανακάλυψηςπραγματικών και φανταστικών τόπων.