ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –Προσκληση
 
 
“Κοινωνία της ανακύκλωσης”
 
Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της Κοινωνίας της Ανακύκλωσης, δηλαδή την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.
 
Η ΕΕ έχει προσπαθήσει μέσω σειρά νομοθετημάτων και υποχρεωτικών παρεμβάσεων από τις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών να προωθήσει την ανακύκλωση και τη μερική απεξάρτηση από πρώτες ύλες αξιοποιώντας την τεράστια πηγή πλούτου που κρύβεται στα σκουπίδια όλων μας.
 
Η σημαντική υστέρηση στο ποσοστό ανακύκλωσης στη χώρα μας σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξησης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων σχετικές με το αντικείμενο της ανακύκλωσης, εξοικονομώντας πολύτιμες πρώτες ύλες, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Οι κλασικές αγροτικές οικονομίες, όπως αυτή της περιοχής της Τεγέας, ιστορικά ήταν από τις πρώτες που έκαναν χρήση της ανακύκλωσης, μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος και ανοίγοντας το δρόμο για πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες.
 
Για το σοβαρό και επίκαιρο αυτό θέμα, θα μας μιλήσει
 
ο κ. Παναγιώτης Σκιαδάς
             Μηχανικός Περιβάλλοντος
 
την  Tετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 7.30μμ
  
<span style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #00336