ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –Προσκληση
 
«Η βιολογική και ολοκληρωμένη γεωργία ως μέσο αγροτικής ανάπτυξης στην Τεγέα»
 
Aπό τον κ. Αντώνη Μητρόπουλο, Γεωπόνο Δήμου Τρίπολης.
 
Στην Τεγέα, που βρίσκεται στο υψίπεδο της Μαντινείας, παρατηρείται έντονη δραστηριοποίηση με τη γεωργία και πολύ λιγότερο με τη κτηνοτροφία. Η γεωργία της Τεγέας χαρακτηρίζεται από μικρού μεγέθους πολυτεμαχισμένες περιοχές ενώ η πλειοψηφία των αγροτών ασχολείται με πολλές διαφορετικές καλλιέργειες. Κι ενώ τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν μειονέκτημα για παραγωγές μεγάλης έντασης- αφού δεν μπορεί εύκολα να μειωθεί το κόστος αυξάνοντας τις εκτάσεις μονοκαλλιέργειας- τα ίδια χαρακτηριστικά αποτελούν πλεονέκτημα, ενός διαφορετικού τρόπου παραγωγής δηλαδή της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Η βιολογική γεωργία ορίζεται σαν ένα σύστημα διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπου περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Είναι ένας τρόπος παραγωγής ο οποίος σέβεται το περιβάλλον, δηλαδή τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, σέβεται το νερό, τον αέρα, τον ίδιο τον αγρό και κυρίως, σέβεται τον άνθρωπο παραγωγό και τον άνθρωπο καταναλωτή.
Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων αν και είναι λίγο πιο δύσκολη από τη συμβατική γιατί απαιτεί από το παραγωγό γνώσεις και εφόδια που δεν τα έχει συνηθίσει, μπορεί να του δώσει προϊόντα ποιότητας με καλύτερες τιμές.
Η περιοχή της Τεγέας αλλά και η ευρύτερη περιοχής του οροπεδίου, πιστεύουμε ότι είναι ιδανική για δραστηριοποίηση με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία η οποία θα μπορούσε να δώσει ένα σημαντικό εισόδημα στους αγρότες της περιοχής.
 
 
«Προστασία των μηλοειδών από τα έντομα»
 
Από τον κ. Διονύση Περδίκη, Επίκουρο Καθηγητή Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας στοΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Η φυτοπροστασία αποτελεί κύρια δραστηριότητα στην καλλιέργεια των μηλοειδών καθώς σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων, το κόστος παραγωγής και κυρίως την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Τα μηλοειδή προσβάλλονται από διάφορα έντομα-εχθρούς με κυριότερα την καρπόκαψα της μηλιάς και την ψύλλα της αχλαδιάς καθώς και επίσης και από αφίδες (μελίγκρες), φυλλορυκτικά και ξυλοφάγα έντομα, τα οποία προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα. Για την αντιμετώπισή τους θα πρέπει να εφαρμόζονται ορι