Προσκληση-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
«Οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών»
 
Η ανακάλυψη των φυτοφαρμάκων έδωσε μεγάλη ώθηση στην αύξηση της φυτικής παραγωγής και βοήθησε στη βελτίωση της δημόσιας υγιεινής. Η υπερβολική όμως χρήση τους, καθώς και η μη τήρηση των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής κατά την εφαρμογή τους, προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας στο χρήστη των προϊόντων αυτών και στον καταναλωτή των φυτικών προϊόντων, ενώ μολύνουν το περιβάλλον (μόλυνση υπόγειων και επίγειων υδάτων, προβλήματα στην πανίδα και στη χλωρίδα). Η τήρηση των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, καθώς και η γνώση των σοβαρότατων συνεπειών που προκαλούνται θα βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση των ανωτέρω προβλημάτων.
 
ο Δρ.  Επαμεινώνδας Κάρτσωνας
 
Γεωπόνος, Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Καλαμάτας
 
 
Την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 και ώρα 7.30μμ
 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταδίου Τεγέας
Η είσοδος είναι ελεύθερη.