Την Πέμπτη, 18.07 οι καλοκαιρινές δράσεις της Βιβλιοθήκης ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους με το θέμα της αγγειοπλαστικής. Τα παιδιά μυήθηκαν στην τέχνη της κεραμικής, έμαθαν την ιστορική της διαδρομή, και κυρίως έπλασαν τα δικά τους αγγεία, εμπνευσμένα από την αρχαιότητα και κυρίως από τις ανασκαφές της περιοχής.

 

Εμψυχώτρια προγράμματος: Λία Κελαηδή