Ομιλία από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΠΕΛΛΙΟ, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο.