Με τους:
Δημήτρη Γιάκα, πιάνο
Αμαλία Γιαννοπούλου, τσέλο
Ζαφείρη Κουτελιέρη, βαρύτονο