Ένας μονόλογος του ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ σε σκηνοθεσία, διασκευή και ερμηνεία του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.