Ομιλία από την κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για τις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής παράδοσης.