Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Τεγέας διασκευάζει τις " ‘Ορνιθες" του Αριστοφάνη.