Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων Τεγέας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών