Ομιλία από την κ. Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου, Παιδίατρο, Δ/ντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού.