Ιατρικές Ομιλίες (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)