Ομιλία από την κ. Κική Τζωρτζακάκη-Λυμπεροπούλου,

Παιδαγωγό-Οικογενειακή Σύμβουλο.