Ομιλία από τον κ. Αλέξανδρο Ανδριανάκο,

Ρευματολόγο, Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών,

Πρόεδρο Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογικών Ερευνών.