Ομιλία από την κ. Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου, Παιδίατρο, Δ/ντρια Κοινωνικής & Αναπτυξιακής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού.