Ομιλία από τον κ. Σωτήρη Γαρταγάνη, ομότιμο καθηγητή οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών