Ομιλία από τον κ. Γεώργιο Καλοπίση, Καρδιολόγο στο Νοσοκομείο IΑΣΩ General.