Ομιλία από τον Διονύση Αραβαντινό, καρδιολόγο, συνεργάτη τμήματος
διαδερμικών βαλβίδων Νοσοκομείου «Υγεία»