Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης και στους μαθητές του εργαστηρίου βιβλιοδεσίας.