Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόμενο στους μαθητές του Λυκείου Τεγέας.

Εισηγήτρια κ. Ιωάννου, Διευθύντρια του CSIi