Ομιλία από την κ. Παρασκευή Φίλη,
Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας