Η περιηγητική εικονογραφία πεδίου στην προεπανασταστική Πελοπόννησο. Ομιλία από τον Ευάγγελο Κασσαβέτη, Ερευνητή, Σύμβουλο οπτικής επικοινωνίας.