Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Ομάδα ΔΡΩ για τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Τεγέας.