Η θεατρική ομάδα του Λυκείου Τεγέας διασκευάζει το έργο του Μολιέρου.