Εκπαιδευτική δράση για την προώθηση της υγιεινής διατροφής από το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής PROLEPSIS για τους μαθητές των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Τεγέας.