Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης «Ο “Γέρος του Μοριά” διηγείται», το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-ΒΙΟΧΑΛΚΟ και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρκαδίας σε ένα διαδραστικό εργαστήριο με στόχο τη γνωριμία και την πιλοτική εφαρμογή του δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού της αρχειοσκευής για την Ελληνική Επανάσταση.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 , Ώρα: 14.00-16.00, Στασινοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Στάδιο Τεγέας

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα που σχεδίασε το πρόγραμμα:

  • Ιωάννα Ζαχαροπούλου, μουσειοπαιδαγωγό
  • Χρήστο Χρυσανθόπουλο, ιστορικό

Μετά τη λήξη του προγράμματος θα ακολουθήσει καφές και ελαφρύ γεύμα. Στις/στους συμμετέχουσες/οντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή έως τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να συμπληρώνουν την φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν με email στο cchrysan@eie.gr με θέμα «Δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο».