Παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Λυκείου Τεγέας.