"Στα μονοπάτια της ελληνικής μουσικής" από τους μαθητές του Λυκείου Τεγέας.