Δραστηριότητες από τους μαθητές του Γυμνασίου Τεγέας, με την κ. Στέλλα Κάσδαγλη και την κ. Βασιλική Νίκα.