Συζήτηση για το ρόλο του βιβλίου στη ζωή μας και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, με την κ. Αλεξάνδρα Παπάζογλου, διευθύντρια των Βιβλιοθηκών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού