Μια συνάντηση για μικρούς και μεγάλους γύρω από τα λαϊκά παραμύθια με τη συγγραφέα Λίλη Λαμπρέλλη