Οι μαθητές του μουσικού τμήματος του Ιδρύματος
παρουσιάζουν έργα που διδάχτηκαν
από το Αττικό Ωδείο Τρίπολης.