Σημαντικότητα για τα πουλιά, απειλές και προτάσεις διαχείρισης  Ομιλία από τον κ. Νίκο Τσιόπελα, Ερευνητή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας