Ομιλία από τη Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, επιστ. συνεργάτη Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών