Ομιλία από την κ. Αικατερίνη Πολυμέρου–Καμηλάκη, τ. διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών