Ομιλία από την κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.