Χοροί και κάλαντα από το Χορευτικό Σύλλογο «Τεγέα» και τις χορωδίες του Ιδρύματος & του Τεγεατικού Συνδέσμου.