Στιγμιότυπα από τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος