Ομιλία από τον καθηγητή Χρίστο Παπαδημητρίου,

Παθολόγο – Ογκολόγο, Διευθυντή της Ογκολογικής Μονάδας του Αρεταίειου Νοσοκομείου.