Ομιλία από την κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,

Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.