Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ)