Με τους συγγραφείς: Λίλη Λαμπρέλλη, Κατερίνα Σέρβη και Σπύρο Γιαννακόπουλο