Παρουσίαση βιβλίων στους μαθητές των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Τεγέας από τις συγγραφείς κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, κ. ΛΙΝΑ ΛΥΧΝΑΡΑ & κ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ.