Οι συγγραφείς κ. Αγγελική Δαρλάση και κ. Αλεξάνδρα Κ*  παρουσιάζουν τα βιβλία τους στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Τεγέας.