Οι συγγραφείς Ελένη Δικαίου και Αντώνης Παπαθεοδούλου

παρουσιάζουν βιβλία τους στους μαθητές των δημοτικών σχολείων.